-proof


-proof
[-pruːf]
у складних словах означає стійки́й, непроникни́й, що не піддає́ться впли́ву (чогось)

waterproof — водонепроникни́й


English-Ukrainian transcription dictionary . 2014.